Onkruidbestrijding: dankzij Speck weet Infrabel het warm water opnieuw uit te vinden

30/06/2022

Als naam kent iedereen Infrabel wel, maar weinigen weten hoe het bedrijf zich verhoudt tot spoorwegmaatschappij NMBS. Om het eenvoudig te stellen: waar NMBS het reizigersverkeer in België organiseert, inclusief het beheer over het rollend materieel, de stations en de verkoop van vervoersbewijzen, staat Infrabel als spoorinfrastructuurbeheerder enerzijds in voor de organisatie van het treinverkeer via seinhuizen, en anderzijds ook voor de aanleg, de modernisering en het onderhoud van het Belgische spoorwegnet. Om aan dat laatste aspect voortaan op een groenere manier te kunnen voldoen, doet Infrabel sinds kort een beroep op Speck.

 

Chemische onkruidbestrijding in de ban

Gezien ongecontroleerde onkruidgroei op langere termijn de stabiliteit van de sporen in het gedrang kan brengen, dient ook Infrabel maatregelen te treffen ter bescherming van het duizenden kilometers lange spoornet. Dat doet het onder meer aan de hand van een sproeitrein, voorzien van chemische bestrijdingsmiddelen. Echter, gezien herbicides zoals glyfosaat in de ban moeten, en eventuele uitzonderingen haast altijd beperkt zijn in tijd, blijft ook Infrabel zich stevig inspannen om voor het onderhoud van de sporen herbicides in te ruilen voor een meer milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijding, ook al is dit in de praktijk geen sinecure.

 

"Infrabel spant zich stevig in om herbicides in te ruilen voor een meer milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijding langs de spoorwegbedding."

Het warm water opnieuw uitvinden

Om verdere stappen te ondernemen richting een duurzame toekomst, zet Infrabel de zeilen bij, door de inzet van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen en zelfs niet alledaagse alternatieven voor chemische of biologische onkruidbestrijding uit te denken. Zo heeft men in plaats van deze verdelgingswijzes een prototype van een heetwatertrein ontwikkeld, waarbij warm water wordt gebruikt om het spoor vrij te houden van onkruid. Concreet wordt het onkruid in de ballastbedding en op de dienstpaden langs het spoor via deze sproeitrein (180 m lang, 2 locomotieven, 5 wagens waarvan 3 goed geïsoleerde tanks met elk 50.000 liter water) met 3 tot 6 m3 water (90°C) per km wordt bespoten bij een rijsnelheid van 20 km/u. Hoewel het onkruid hierdoor bovengronds zal uitdrogen, blijft de wortel buiten schot. Bovendien werkt de hoge temperatuur ook preventief tegen het ontkiemen van zaden, mossen en algen. Maar gezien de wortel niet wordt aangetast, dienen er jaarlijks tot 4 van die sproeisessies te worden ingelast, tegenover 2 passages met glyfosaat.

 

De uitdaging: beperkte ruimte onder het treinstel

De theorie oogt natuurlijk mooi, maar om ook daadwerkelijk het verhoopte effect te kunnen bekomen, moet ook de installatie top zijn. Om hieraan te kunnen voldoen, was Infrabel op zoek naar een pomptype dat niet alleen compact was en voldoende debiet kon leveren bij een beperkte opvoerhoogte, maar vooral ook naar eentje waarbij cavitatie en corrosie zo goed als mogelijk werden buitenspel gezet. Hiervoor deed Infrabel een beroep op Speck Pompen.

 

Speck Normblock 50/125-pompen

Met het oog op een groot vereist debiet van 107 m³/h bij een beperkte opvoerhoogte van 39 m en een hoge werkingstemperatuur van 90°C, bleek de enige juiste keuze die voor een Speck Normblock 50/125, een compacte centrifugaalpomp zonder elastische koppeling die onderaan het treinstel kon worden gemonteerd. Gezien de tanks op atmosferische druk staan, en de pompen ook geregeld zullen stilstaan (met restwater in het pomphuis), werd er bijzondere aandacht besteed aan het buitenspel zetten van respectievelijk cavitatie en corrosie. Om deze laatste problematiek te kunnen tackelen, werd geopteerd om te gaan voor pompen met het pomphuis en de waaier uitgevoerd in bronzen uitvoering.

 

Conclusie

Hoewel klassieke onkruidbestrijding voor Infrabel nog steeds nodig is, blijft de spoorwegbeheerder zich verder inzetten voor milieuvriendelijke alternatieven om onkruid te bestrijden. Samen met Speck evolueert Infrabel via dit prototype naar een groener spoor met minder onkruid!

 

Ontdek Normblock!